Kminkowa 52
72-003 Szczecin - Bezrzecze

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości szczecin

Rozgraniczenie nieruchomości wykonywane jest na wniosek właściciela nieruchomości, lub też osoby posiadającej ograniczone prawo rzeczowe. Co do zasady, przeprowadzane jest gdy w wyniku konfliktu stron powstała granica sporna. Taki przypadek ma miejsce gdy właściciele nieruchomości nie są zgodni w przebiegu linii granicznych.

Rozgraniczenie nieruchomości to ustalenie pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami przebiegu granicy. Istotą rozgraniczenia jest wyróżnienie nieruchomości z otaczających ją gruntów. Jest to możliwe poprzez ustalenie linii w terenie, która określa zasięg prawa własności co do gruntów sąsiednich. Rozgraniczenie nieruchomości można rozpatrywać w dwóch aspektach:

– mimo bezsporności wytyczenie granicy na gruncie,

– w sytuacji spornej, gdy granica nie została dokładnie ustalona lub wytyczona.

Rozgraniczenie nieruchomościNaszym zadaniem jest przeprowadzenie Państwa przez procedurę prawną w wyniku której ustalimy położenie punktów granicznych oraz utrwalimy je na gruncie, sporządzimy protokół graniczny oraz komplet niezbędnych dokumentów.

Sprawy o rozgraniczenie nieruchomości są rozpatrywane w trybie postępowania administracyjnego lub sądowego. Po wydaniu decyzji, strona ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Należy też pamiętać, że sąd ma inne kryteria rozgraniczenia.

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną ofertą.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, zapraszamy do działu kontakt.

EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish