Kminkowa 52
72-003 Szczecin - Bezrzecze

Nadzór geodezyjny

Nadzór geodezyjny Szczecin, Stargard, Police

Nadzór geodezyjny polega na sprawowaniu kontroli i weryfikacji poprawności inwestycji budowlanych. Weryfikację prac geodezyjnych wykonuje się po zakończeniu pewnego etapu budowy bądź po jej zakończeniu.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty inspektora geodezyjnego. Swoim zakresem obejmujemy obiekty o charakterze przemysłowym, usługowym, handlowym, mieszkalnym, czy drogowym. Wykonujemy kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe między innymi: punktów głównych inwestycji, elementów istotnych czy obiektów naziemnych sieci uzbrojenia terenu. W ramach współpracy ustalamy indywidualnie szczegółowy zakres działań.

Dzięki skorzystaniu z usługi nadzoru geodezyjnego mają Państwo pewność, że proces inwestycyjny zostanie przeprowadzony rzetelnie, a wszystkie nieścisłości zostaną na bieżąco usunięte.

 

Wśród proponowanych przez naszą firmę usług są:

  • Mapy do celów projektowych – wymagane na etapie budowy zarówno małego domu, dużej hali, jak i infrastruktury. Oferujemy wykonanie mapy w systemie analogowym i/lub cyfrowym. Mapa cyfrowa ułatwia sam proces projektowania i wymaga wykorzystania bardziej zaawansowanych narzędzi, przez co jej cena może być wyższa niż zaktualizowanej kopii mapy wykonanej na papierze.
  • Mapy inwentaryzacyjne budynków i budowli niezbędne przy dokonaniu odbiory po zakończonej inwestycji. Zawierają one wszystkie elementy budynku z naniesionymi rzędnymi.
  • Mapy w formie klasycznejmapy numeryczne oraz mapy tematyczne.
  • Podziały nieruchomości (działek) w oparciu m.in. o ustawę o gospodarce nieruchomościami.
  • Wznowienia punktów granicznych, które wykonuje się celem odnalezienia przebiegu granicy działki, w sytuacji kiedy dotychczasowe znaki są niewidoczne lub uległy zniszczeniu.
  • Pomiary geodezyjno-realizacyjne, tj. tyczenie budynków, budowli itp.
  • Odbiory geodezyjne obiektów i budynków.

Wszystkich zainteresowanych usługami geodety zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy indywidualną ofertę cenową dostosowaną do rodzaju i zakresu usług geodezyjnych.

EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish