Kminkowa 52
72-003 Szczecin - Bezrzecze

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomościW naszej ofercie znajdą Państwo usługę rozgraniczenia nieruchomości, w ramach której ustalamy położenie punktów oraz linii granicznych wraz z utrwaleniem granic na gruncie. 

W dalszej kolejności przygotujemy dla Państwa wszelkie niezbędne dokumenty, potwierdzające rozgraniczenie nieruchomości. Zapewniamy rzetelne i profesjonalne przygotowanie potrzebnej dokumentacji geodezyjnej.   

O rozgraniczenie nieruchomości może wystąpić nie tylko właściciel nieruchomości, ale też użytkownik wieczysty czy najemca, dzierżawca lub użytkownik. Pomocy geodety wymaga również podział działki. W oparciu o dostępną dokumentację geodezyjną tworzy on projekt działki ustala punkty graniczne i wytycza nowe granice działek. Jeśli właściciel lub właściciele zgadzają się na taką propozycję, geodeta sporządza dokumentację i działka zostaje podzielona.

 

W toku prac przygotowawczych geodeta wykonuje (czynności przygotowawcze):

  1. Zgłoszenie pracy dla ODGiK, prośba o dokumenty.
  2. Analiza informacji zawartych w dokumentacji uzyskanych z ODGiK, oraz z ksiąg wieczystych i dokumentacji uzyskanej od strony.
  3. Sporządzenie szkicu zawierającego informacje o przebiegu granic, uzyskanych w wyniku wcześniej wykonywanych pomiarów.
  4. Sporządzenie protokołu granicznego
  5. Sporządzenie szkicu granicznego

 

Sprawy o rozgraniczenie nieruchomości są rozpatrywane w trybie postępowania nieprocesowego. Po wydaniu decyzji, sąd ma 30 dni, aby przesłać informację o prawomocnym orzeczeniu do sądów rejonowych oraz odpowiednich starostw. Na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu dokonywane są niezbędne zmiany w księgach wieczystych oraz w ewidencjach gruntów i budynków.

Zapraszamy do zapoznania się z pełna ofertą Global Geo Services.

EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish