Kminkowa 52
72-003 Szczecin - Bezrzecze

Tyczenie granic budynków

Tyczenie granic budynków i obiektów budowlanych są z reguły pierwszym etapem budowy. Usługa ta jest zazwyczaj niezbędna do uzyskania odpowiednich zezwoleń i może być wykonana jedynie przez uprawnionego geodetę. 

Geodeta na podstawie współrzędnych punktów poligonowych rozmieszczonych wokół tyczonego obiektu z ogromną dokładnością określa położenie obrysu budynku względem granic działki i jego osie ścian Wytyczeniu podlega wszystko czego położenie na terenie musi być określone z dużą milimetrową dokładnością: działka, budynek, przyłącza do budynku czy przebieg sieci cieplnych czy kanalizacyjnych.

Efektem wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest przekazanie szkicu tyczenia inwestorowi oraz odpowiedni wpis do dziennika budowy.

EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish