Kminkowa 52
72-003 Szczecin - Bezrzecze

Rozgraniczenie/wyznaczanie granic nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości jest procedurą administracyjną wykonywaną na wniosek osoby zainteresowanej w celu ustalenia przebiegu ich przebiegu w terenie. Jest ono wykonywane w momencie kiedy przedmiotowa nieruchomość nie posiada jasno określonych granic na gruncie oraz w dokumentacji geodezyjnej. Geodeta uprawniony dokonuje analizy wszystkich dostępnych materiałów na podstawie których ustala położenie punktów oraz linii granicznych. W przypadku kiedy analizowane materiały są niewystarczające ustalenie granic jest wykonywane na podstawie zgodnych wskazań właścicieli bądź ostatniego spokojnego stanu posiadania.

Wyznaczenie granic nieruchomości może być wykonane podczas przeprowadzania procedury podziałowej lub niezależnie od niej.

Procedura wyznaczenia granic polega na:

  1. określeniu położenia punktów i linii granicznych,
  2. ich utrwaleniu znakami graficznymi na gruncie,
  3. zawiadomieniu właścicieli nieruchomości sąsiednich,
  4. sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, w tym odpowiednich protokołów granicznych.
EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish