Kminkowa 52
72-003 Szczecin - Bezrzecze

Pomiary inżynierskie

Pomiary geodezyjnePomiary inżynierskie jest to szereg prac sprawdzających poprawność oraz bezpieczeństwo zrealizowanej inwestycji bądź obiektu inżynierskiego w czasie jego użytkowania. Podczas takich pomiarów bada się przekształcenia, przemieszczenia czy deformacje.

Oferujemy Państwu monitoring obiektów inżynierskich, obejmujący przeprowadzenie pomiarów z najwyższą dokładnością przy wykorzystaniu precyzyjnych systemów pomiarowych. Wyniki pomiarów opracowujemy oraz kompletujemy niezbędne dokumenty z wykonanych czynności. Nasze prace są rejestrowane w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie przemieszczeń i odkształceń obiektu wraz z opisem jego stanu przekazujemy Państwu w prostej i czytelnej formie.

EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish