Kminkowa 52
72-003 Szczecin - Bezrzecze

Klasyfikacja gruntów

Klasyfikacja gruntów jest wykonywana na zlecenie starosty. Jest to szereg czynności polegających na ustaleniu typu gleb, klasy bonitacyjnej oraz ich zasięgu na terenie objętym klasyfikacją. Inaczej mówiąc klasyfikator na podstawie badania profili glebowych, analizy występującej roślinności oraz wód określa przydatność produkcyjną, typ oraz zasięg gleb.

Klasyfikację przeprowadza Starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. We wniosku można wskazać klasyfikatora, którego Starosta upoważni do przeprowadzenia takiej klasyfikacji (pomagamy wypełniać wniosek). Procedurę klasyfikacyjną kończy wydanie decyzji klasyfikacyjnej (wydanie decyzji leży w kwestii Starosty).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Nasza firma moż

 

Klasyfikacja gruntów jest wykonywana na zlecenie starosty. Jest to szereg czynności polegających na ustaleniu typu gleb, klasy bonitacyjnej oraz ich zasięgu na terenie objętym klasyfikacją. Inaczej mówiąc klasyfikator na podstawie badania profili glebowych, analizy występującej roślinności oraz wód określa przydatność produkcyjną, typ oraz zasięg gleb.

Global Geo Services wykonuje usługi zwiazane z klasyfikacją gruntów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym obszarze.

 

EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish