Kminkowa 52
72-003 Szczecin - Bezrzecze

Klasyfikacja gruntów

Z dniem 29 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wydane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 r. poz. 1246. Rozporządzenie określa:   urzędową tabelę klas gruntów, sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Klasyfikację przeprowadza starosta (odpowiednio prezydent miasta na prawach powiatu):   z urzędu na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków Zwraca się...

Więcej...

Zakup nieruchomości

Przed zakupem nieruchomości (działki) koniecznie należy sprawdzić jaki jest jej stan prawny. Czyli kto jest jej właścicielem (użytkownikiem wieczystym), czy nieruchomość jest obciążona służebnością (drogową lub osobistą). Istotnym czynnikiem jest hipoteka, czyli zastaw na nieruchomości. W celu sprawdzenia aktualnego stanu prawnego należy zbadać księgę wieczystą lub zlecić tą pracę firmie geodezyjnej, która wykona profesjonalnie swoją pracę. Ponieważ celem w którym kupujemy ziemię, prócz inwestycji, jest przeważnie budowa domu, istotnym czynnikiem jest to czy na dany teren istnieje plan zagospodarowania i jakie jest w nim przeznaczenie gruntu. Gdy takiego planu nie ma i gmina nie jest zobowiązana jego sporządzeniem, ważną kwestia...

Więcej...

EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish