Opracowanie mapy obrazującej zmiany w strukturze gruntowej

Nasze biuro geodezyjne wykonując prace na rzecz sądu jako biegli sądowi wykonało szereg pomiarów związanych z obliczeniem objętości mas ziemnych. Pomiary wykonywaliśmy na terenie częściowo nieczynnym wyrobiska żwiru. Powierzchnia obszaru na którym były wykonywane pomiar wynosi około 3 ha. Całość prac była wykonywana w okresie letnim z wykorzystaniem instrumentów Trimble, opracowanych wcześniej map do celów projektowych, oprogramowania Trimble Business Center w wersji 3.8.

W trakcie prac wykonaliśmy pomiary z łódki, co stanowiło utrudnienia, jednak nie było nam to straszne…